Home About Us Developments Expert Services
Introduction
Constitution
Function
Organization
  Diagram
  Director-General
  Executive Director
  Director
  Expert Committee
  Committee
  Memorabilia
Your Site :CEVA >> About Us >> Organization >> Expert Committee
Guest Experts of CEVA
Xingyi Xu

Generall Group of National Electric Vehicle 863 Project Guest Expert

Tsinghua University, Huazhong University of Science and Technology, Shanghai University   Adjunct professor

Electrical & Electronics Magazine of IEEE   Subeditor

Shanghai Powermax Technology Co., Ltd.  Director-General

Shanghai Kinway Technologies, Inc  Director-General & High Master

 
Liqing Hu
Electric Vehicle Branch of China Automotive Engineering Society   Member
Shanghai Jiao Tong university   Adjunct Researcher
Shanghai Shenli High Tech Co.,Ltd.   General Manager
CPPCC-Shanghai   The Tenth CPPCC Members
 

Xuejie Huang

The CAS Institate of Physics   Fellows & Doctoral Student Mentors
Center for Clean Energy   Executive Vice-Director
Suzhou Phylion Battery Co., Ltd.   Chief Scientist
SSSI Branch of the Chinese Ceramic Society   Vice President

Guest Experts Lists of China Electric Vehicle Almanac
There is no order of this list.
 China Electric Vehicle Almanac is the first large-scale historical yearbook compiled by CEVA, which reflects developments of China electric vehicle industry. The compilation and publication of Almanac is the significant milestone event to China electric vehicle industry and is the overriding job after CEVA’s foundation, having special status and significance. With tenet of "Be authoritative, practical, tendentious and collective", Almanac will reflect progresses achieved in the past year comprehensively and accurately. It will become an indispensabl reference book for various circles at home and abroad to understand China electric vehicle industry, a window for professional communication, having positive and far-reaching impact on professional development.
Zhengqi Gu Zhenbiao Cheng Xiangyi Li
Pucheng Pei Zhuo Bin Guorong Hu
Bojin Qi Henghui Zhou Chaoying Xia
Dawei Gao Xingze Zhu Liansheng Li
Chunrun Zhang Xiaoquan Tang Wang Zhe
Chen Hui Xiangheng Wang Guangqiang Wu
Zhongmign Xu Liqing Sun Yihuang Zhang
Zongqiang Mao Binggang Cao Borong Wu
Qingnian Wang Limin Fu Shukang Chen
Jianqiu Li Wu Feng Yifu Yang
Liqing Hu Xingyi Xu Zhongdong Shi
Qiaojia Tu Mingjun Chen Liankai Feng
Baixue Fu Qionghua Yan Zhiyuan Ma
Xuejie Huang Chengliang Yin Dingguo Xia